Zapis: Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówek oświatowych.

online

15-12 - 2023

Miejsce zatrudnienia