Zapis: Jak szybko i skutecznie podsumować i zweryfikować dotychczasowe działania dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne. Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu 2023 - 2024 jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą.

online

09-01 - 2024

Miejsce zatrudnienia