Zapis: Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa. Wachlarz wiedzy i narzędzi z różnych dziedzin prawa pomagający dyrektorowi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz ułatwiające budowanie właściwych relacji z rodzicami

online

10-01 - 2024

Miejsce zatrudnienia