Zapis: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

13-02, 14-02 - 2024

Miejsce zatrudnienia