Zapis: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole / placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mazowieckie, Warszawa

05-12 - 2023

Miejsce zatrudnienia