Zapis: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - GMP/GHP/HACCP. Praktyczne aspekty wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym zamkniętym.

online

09-05, 10-05 - 2024

Miejsce zatrudnienia