Zapis: Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie raportu na dzień 31 marca 2024 roku.

online

11-03 - 2024

Miejsce zatrudnienia