Zapis: Instrukcja kancelaryjna w szkole/placówce oświatowej- jak przełożyć na praktykę zagadnienia prawne dotyczące obiegu i gromadzenia dokumentów. Jak prowadzić szkolną dokumentację zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej

Mazowieckie, Warszawa

18-04 - 2024

Miejsce zatrudnienia