Zapis: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Polityka kadrowa w oświacie -trzydniowy, kompleksowy kurs kadrowy obejmujący : kształtowanie treści stosunku pracy, czas pracy i profilaktyka zdrowotna, urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie, dokumentacje pracowniczą, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Mazowieckie, Warszawa

13-05, 14-05, 15-05 - 2024

Miejsce zatrudnienia