Zapis: Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola- podstawy prawne, gotowe rozwiązania oraz procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolne w kontekście nowelizacji przepisów i napływu dzieci ukraińskich. Co trzeba koniecznie zmienić w statucie placówki oświatowej w tym roku szkolnym

online

25-04 - 2024

Miejsce zatrudnienia