Zapis: Jak zwiększyć bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w jednostkach samorządowych. Jak usunąć błędy, o których mowa w najnowszym Raporcie NIK w sprawie rażących naruszeń RODO. Jak się przygotować do planowanych kontroli w zakresie RODO.

online

22-05 - 2024

Miejsce zatrudnienia