Zapis: Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola- podstawy prawne, gotowe rozwiązania oraz procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolne w kontekście nowelizacji przepisów, w tym zmiany w zadaniach i pracach domowych. Co trzeba koniecznie zmienić w statucie placówki oświatowej w tym roku szkolnym

online

12-06 - 2024

Miejsce zatrudnienia