Zapis: Online: Sekretariat szkoły / placówki oświatowej - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy.

Mazowieckie, Warszawa

30-09, 01-10 - 2024

Miejsce zatrudnienia