Zapis: Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych - obowiązki dyrektorów do 25 września 2024.

online

17-09 - 2024

Miejsce zatrudnienia