Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Skuteczne kierowanie pracą rady pedagogicznej

Kategoria: Rozwój osobisty

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy:
- poznają zasady funkcjonowania rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki
- poznają zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej
- otrzymają wiele praktycznych dokumentów (m.in. regulamin rady pedagogicznej, projekty uchwał)

Program szkolenia


  1. Rada pedagogiczna jako kolegialny organ w systemie oświaty
  2. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej:
- dyrektor szkoły/placówki jako przewodniczący rady pedagogicznej
- rada pedagogiczna a rada szkoły lub placówki
- organizowanie zebrań rady pedagogicznej
- uczestnicy rady pedagogicznej
- sporządzanie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej
  1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki
- podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów
-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych ustalenie organizacji
-doskonalenia zawodowego nauczycieli
-podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
  1. Konstruowanie uchwał rady pedagogicznej
  2. Czynności rady pedagogicznej w przygotowaniu projektu statutu szkoły w zakresie odwołania nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
  3. Tworzenie i tryb ustalania regulaminu działalności rady pedagogicznej

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE