Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek

Program szkolenia


 • Zasady postępowania na miejscu wypadku
 • Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząs mózgu
 • Rany i krwotoki
 • Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa
 • Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie,
  w oku  Zatrucia
 • Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
 • Odmrożenia, poparzenia
 • Wypadki lokomocyjne
 • Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy
 • Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie
 • Profilaktyka wypadków

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE