Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

Kategoria: Mazowsze- Warszawa


Opis szkolenia

Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli określa, że nauczycielem języka obcego w przedszkolu i w klasach I-III, poza osobami, które mają pełne kwalifikacje, może być nauczyciel, który:

- posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tych placówkach
- ma świadectwo znajomości języka w stopniu podstawowym (FC)
- ukończył studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego.
Taki kurs mogą robić tylko placówki posiadające akredytację KO (Eko-Tur posiada!)
nasz kurs kwalifikacyjny ma rangę studiów podyplomowych, jest tańszy i trwa krócej (tylko 2 semestry czyli 1 rok)!

Korzyści ze szkolenia


- zdobycie w 1 rok wymaganych kwalifikacji do wczesnego nauczania języka angielskiego
- zajęcia prowadzone przez praktyków - metodyków języka angielskiego - wykładowców Instytutu Kształcenia Eko-Tur
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez MEN

Program szkolenia


Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć na pierwsze zajęcia:
1.Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnych lub zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2.Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego 
3.Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie i staż pracy 
 
Liczba godzin kursu  : 240 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego MEN)
W tym:
- metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.
- praktyki.
- doskonalenie języka obcego.
- praca własna.
 
Program szkolenia jest zgodny z ramowym programem MEN i obejmuje następujące bloki tematyczne: 
- Psychopedagogika
- Metodyka nauczania języka angielskiego
- Gramatyka języka angielskiego
- Kultura krajów anglojęzycznych
 
Całkowity koszt kursu: 1800zł

Data najbliższego zjazdu 13.01.2018 r.
 

Wykładowca


Specjaliści i Eksperci Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Koszt szkolenia

1800.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe