Weryfikacja systemu bezpieczeństwa uczniów w szkole pod kątem aktualnych zagrożeń

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu znają swoje obowiązki wynikające z prawa mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

2

Potrafią identyfikować i reagować na sytuacje kryzysowe.

3

Wiedzą jak współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym, gminą, Sanepidem oraz lokalnymi placówkami pomocowymi w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Opis

W ostatnim czasie środowisko szkolne narażone jest na wiele nieprzewidzianych zagrożeń związanych m.in. z niebezpiecznymi zachowaniami uczniów, zagrożeniami epidemiologicznymi i terrorystycznymi, a także związane ze zmianą klimatu i zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, wichury, itp).

Dyrektor szkoły wraz z pracownikami szkoły odpowiada za stworzenie sprawnie działającego systemu procedur i postępowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

Przegląd i aktualizacja takiego systemu jest kluczowym elementem sprawnego działania w sytuacji kryzysowej. Nasi eksperci pomogą Państwu przeszkolić grono pedagogiczne pod kątem ich zadań i obowiązków oraz zweryfikować 
i zaktualizować procedury bezpieczeństwa z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń.

Program szkolenia

  • Prawa i obowiązki nauczyciela, jego zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa uczniów.
  • Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska szkolnego.
  • Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia całej społeczności szkolnej w proces ich tworzenia
  • Zasady współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, gminą, Sanepidem oraz lokalnymi placówkami pomocowymi w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
  • Analiza szkolnego systemu bezpieczeństwa – aktualizacji dokumentacji szkolnej (procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych).

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas