Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zna swoje obowiązki wynikające z prawa pracy, oświatowego oraz karnego mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa uczniom.

2

Umiejętność identyfikacji i reagowania na przejawy łamania przepisów prawnych przez uczniów.

3

Wiedza jak współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz lokalnymi placówkami pomocowymi w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Obowiązki i prawa nauczyciela, jego zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego
  • Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska szkolnego
  • Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia całej społeczności szkolnej w proces ich tworzenia na uwewnętrznienie obowiązujących zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych
  • Zasady współpracy z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania w sytuacjach wskazujących na przejawy łamania prawa
  • Zadania w zakresie interwencji oraz mediacji i negocjacji nałożone na zespoły utworzone dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Planowanie i realizacja działań naprawczych w oparciu o zasoby szkoły oraz lokalne placówki pomocowe

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas