BHP w placówce oświatowej

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu znają zasady BHP obowiązujące w placówce szkolnej.

Opis

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. Niezbędna jest aktualizacja wiedzy co kilka lat.

Podczas webinaru uczestnicy poznają aktualne regulacje prawne, zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zasady postępowania w razie wypadków. 

Na całość szkolenia składa się :

-cześć wykładowa z zagadnień BHP,

-film z pierwszej pomocy.

-film „Bezpieczeństwo podczas wyjść i wycieczek szkolnych”,

-konsultacje z ekspertem po szkoleniu,

-egzamin końcowy potwierdzający wiedzę..

Program szkolenia

  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • Ocena zagrożeń czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami.
  • Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracy z dziećmi i młodzieżą

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas