Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

Korzyści

1

Wiedza jak rozpoznać dziecko, które jest ofiarą przemocy w rodzinie.

2

Umiejętność konstruktywnie zgodnie z prawem reagować na przejawy świadczące o przemocy w rodzinie swoich podopiecznych

3

Umiejętność radzenia sobie z rodzicem, który przejawia zachowania o charakterze agresywnym oraz rozmawiać z ofiarą przemocy.

Opis

Współczesna rzeczywistość sprawia, że uczniowie na wszystkich poziomach edukacji mogą stać się ofiarami przemocy  w domu lub w szkole. Reakcje dzieci i młodzieży na takie zdarzenia są głębsze niż dorosłych i bardziej dla nich dotkliwe. Jak zatem działać profesjonalnie, umiejętnie prowadzić odreagowanie, czy debriefing po zajściu? Czym powinna kierować się osoba koordynująca działania interwencyjne i pracująca z uczniem w sytuacji kryzysowej i traumatycznej?

Program szkolenia

  • Zadania oraz kompetencje szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz chronienia dziecka jako jej ofiary.
  • Przyczyny oraz symptomy przemocy: fizycznej, psychicznej, werbalnej, seksualnej, ekonomicznej oraz sposób ich rozpoznawania.
  • Zasady prowadzenia rozmowy ze sprawcą oraz ofiarą przemocy.
  • "Niebieska Karta" jako podstawa niezbędnej dokumentacji.
  • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym zadania wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.
  • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas