Zagrożenia współczesnej młodzieży

Korzyści

1

Znajomość podstawowych elementów charakterystyki rozwojowej uczniów i związanych z tym problemów

2

Umiejętność odróżniania zachowania mieszczących się w normie rozwojowej od zaburzeń zachowania

3

Znajomość pojęcia agresji rówieśniczej oraz jej skutków

Opis

Jak identyfikować i interpretować symptomy zachowań ryzykownych? 

Jak podejmować efektywne działania profilaktyczne, prewencyjne, interwencyjne i naprawcze względem zachowań ryzykownych uczniów? 

Szkolenie pozwoli uzyskać konkretne odpowiedzi.

Program szkolenia

  • Aspekty rozwojowe okresu dorastania i dojrzewania. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz ich przyczyny.
  • Szkoła, jako wyzwanie dla ucznia. Przegląd sytuacji trudnych.
  • Czym jest agresja? Przejawy zachowań agresywnych w szkole oraz konsekwencje przemocy rówieśniczej.
  • Kategorie ryzyka wywołujące zachowania agresywne. Czynniki wspierające a czynniki ryzyka
  • Rola szkoły w kształtowaniu zachowań i kreowaniu wzorców osobowych ucznia oraz modelowaniu właściwych zachowań.
  • Uczestnictwo pracowników administracji i obsługi w procesie wychowawczym.
  • Szkolna codzienność pracowników administracji i obsługi w kontekście sytuacji trudnych.
  • Sposoby reagowania na agresywne zachowania i wybuchy złości. Kontrola złości. Komunikat asertywny.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas