Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Korzyści

1

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są uzależnienia od SPA (substancje psychoaktywne) oraz uzależnienia behawioralne? Jaka jest ich sytuacja prawna, wyniki badań?

2

Jak rozpoznawać czy uczeń zażywa substancje psychoaktywne lub rozwija się u niego uzależnienie behawioralne?

3

Jak przeprowadzić interwencję profilaktyczną wobec ucznia i jego rodziców?

4

Dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały prezentujące schemat przeprowadzenia interwencji profilaktycznej oraz zawieranie kontraktu.

Opis

Poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej profilaktyki uzależnień. Nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnej (narkotyki, dopalacze, alkohol) lub uzależnieniom behawioralnym (hazard, pornografia, gry komputerowe). Nabycie wiedzy pomocnej przy wstępnej ocenie nasilenia problemu oraz dotyczącej przeprowadzania interwencji profilaktycznej. Wypracowanie metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie przeprowadzania interwencji profilaktycznej.

Program szkolenia

  • Charakterystyka zjawiska uzależnień od SPA oraz uzależnień behawioralnych. Jak wygląda sytuacja prawna dotycząca kwestii uzależnień?
  • Czym jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne? Co pokazują badania dotyczących uzależnień?
  • Opis wybranych form uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem faz rozwoju nałogu.
  • Jak reagować? Czym jest szkolna interwencja profilaktyczna? Na co zwracać uwagę pracując z uczniem i jego rodzicami?
  • Czym jest kontrakt i jak go zawierać? Ćwiczenie przygotowujące do przeprowadzenia interwencji profilaktycznej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas