Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci

Korzyści

1

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się : Jak jej przeciwdziałać cyberprzemocy? Jak reagować na jej przejawy? Jak tworzyć szkolne programy profilaktyczne?

Opis

Rozwinięcie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania i radzenia sobie z przejawami cyberprzemocy 
Kształtowanie umiejętności tworzenia programów profilaktycznych oraz wdrażania ich  w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Tworzenie systemów reagowania w szkole w sytuacji  zaistnienia cyberprzemocy – procedury.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do zagadnień: cyberprzemoc – definicje, przyczyny, historia i skala problemu, rodzaje, przykłady cyberprzemocy
  • Specyfika Internetu. Internet jako narzędzie komunikacji i edukacji.
  • Internet jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.
  • Działania profilaktyczne w szkole. Edukacja na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych
  • Procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy
  • Analiza przepisów prawnych dotyczących cyberprzemocy
  • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy (młody człowiek jako ofiara, świadek lub sprawca cyberprzemocy)
  • Propozycje działań związanych z edukacją rodziców

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas