Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasad bezpieczeństwa i organizacji

Korzyści

1

Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem wyjść i wycieczek.

2

Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.

3

Stworzenie zgodnego z prawem szkolnego regulaminu wycieczek.

Opis

Wyjścia i wycieczki szkolne są stałym elementem rzeczywistości oświatowej – trudno wyobrazić sobie klasę, która nie wychodzi poza budynek szkoły. Wycieczka musi być jednak prawidłowo zaplanowana i przeprowadzona, tak aby odbyła się w sposób bezpieczny dla uczniów i bezproblemowy dla nauczycieli. Musi być również prawidłowo udokumentowana, tak by była wyłącznie źródłem satysfakcji i uzupełnienia bieżącej pracy dydaktycznej.

Program szkolenia

  • Przepisy prawne dotyczące organizacji wycieczek.
  • Zadania organizatorów i opiekunów wycieczki.
  • Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku.
  • Poruszanie się po drodze publicznej, przejazdy publicznymi środkami transportu i autokarami.
  • Poruszanie się w różnych warunkach terenowych.
  • Tworzenie szkolnego regulaminu wycieczek.
  • Udział rodziców w wycieczce, współpraca z rodzicami uczniów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas