Pierwsza pomoc w szkole

Korzyści

1

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Opis

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach została rozszerzona grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji

Program szkolenia

  • Prawo i pierwsza pomoc. Ocena stanu poszkodowanego.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie z AED.
  • Zasady postępowania na miejscu wypadku.
  • Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząśnienie mózgu.
  • Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa.
  • Rany i krwotoki. Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku (ćwiczenia).
  • Zatrucia, ukąszenia, pogryzienia, użądlenia, odmrożenia, poparzenia.
  • Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy. Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas