„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę funkcjonowania klasy jako grupy społecznej.

2

Rozpoznają i określą role odgrywane przez poszczególnych uczniów, w różnych sytuacjach szkolnych.

3

Zaplanują właściwe procesy integrujące, wspierające lub naprawcze, adekwatne do potrzeb klasy.

Opis

Klasa to zbiorowisko indywidualnych, osobnych uczniów, którzy w zależności od różnorodnych czynników wcielają się w różne role, w stałym procesie grupowym. Często przypisana rola staje się problemem, rzutującym na poczucie własnej wartości, zachowanie, emocje.  Ponadto negatywne role potrafią na stałe zakłócić funkcjonowanie pojedynczego ucznia oraz całego zespołu klasowego, prowadząc nawet do tragicznych skutków (depresje, okaleczanie, próby samobójcze). 
 Umiejętność rozpoznania odgrywanych ról oraz kierowanie procesem grupowym, to ważne zadanie nauczyciela z punktu widzenia całego procesu wychowawczo- dydaktycznego. Poniższe szkolenie, pozwoli nauczycielom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie

Program szkolenia

  • Jak powstaje grupa. Etapy formowania się grupy, specyfika funkcjonowania członków na różnych etapach rozwoju grupy.
  • Kształtowanie się norm grupowych. Normy narzucone, wewnętrzne. Wartości norm.
  • Typy ról z podziałem na pozytywne, negatywne i neutralne. Bohaterowie i przegrani.
  • Cechy charakterystyczne uczniów występujących w różnych rolach.
  • Trudne role. Kozioł ofiarny czyli jak wspierać ucznia. Budowanie zasad funkcjonowania klasy jako grupy społecznej.
  • Trudne role. Kozioł ofiarny czyli jak wspierać ucznia. Budowanie zasad funkcjonowania klasy jako grupy społecznej.
  • Analizowanie przypadków i tworzenie różnorodnych działań pozwalających uczniom odgrywanie ról pozytywnych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas