Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu będą znali zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

2

Uczestnicy będą potrafili poradzić sobie z sytuacją trudną, agresją, zagrożeniem zdrowia i życia.

3

Uczestnicy będą potrafili przygotować wymagane dokumenty w zakresie bezpieczeństwa w szkole.

Opis

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwem ucznia to podstawowy obowiązek szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w związku z nasilającymi się w ostatnich latach zachowaniami agresywnymi uczniów. Władze oświatowe co roku planują kontrole z tego zakresu.

Jak się przygotować do takiej kontroli? Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Obowiązki i prawa nauczyciela, jego zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego
  • Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska szkolnego
  • Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia społeczności szkolnej w proces ich tworzenia na uwewnętrznienie obowiązujących norm i zasad postępowania
  • Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
  • Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole.
  • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas