Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

Korzyści

1

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej uzależnień behawioralnych (telefony komórkowe, Internet, gry komputerowe) obserwowanych na różnych etapach edukacji szkolnej.

2

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę pomocną w ocenie skali nasilenia problemu u uczniów oraz w prowadzeniu działań profilaktycznych.

3

Zostaną także wyposażeni w praktyczne materiały profilaktyczne pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w kontaktach z rodzicami.

Opis

Problematyka zależności dzieci i młodzieży od świata cyfrowego na stałe zagościła w środowisku szkolnym. Świat wirtualny oferując interaktywność czy zapewniając wysoki poziom stymulacji, w coraz większym stopniu staje się dla dzieci miejscem znacznie atrakcyjniejszym od rzeczywistości. Dorośli wielokrotnie akceptują taki stan rzeczy tłumacząc go naturalnym rozwojem technologicznym, jednak niewielu z nich ma świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą nadmiarowe i niekontrolowane korzystanie przez dzieci i młodzież ze świata cyfrowego. Nieradzenie sobie z emocjami, agresja, spadek motywacji, trudności w koncentracji, nieumiejętność tworzenia i podtrzymywania zdrowych relacji międzyludzkich, nieprawidłowości dotyczące rozwoju fizycznego – to tylko niektóre z konsekwencji spotykanych u dzieci i młodzież korzystających z urządzeń cyfrowych w sposób nadmiarowy.  

Program szkolenia

  • Jak powinno wyglądać bezpieczne korzystanie z Internetu, gier komputerowych czy portali społecznościowych przez dzieci?
  • Jak przeciwdziałać rosnącej zależności dziecka od świata wirtualnego?
  • Jak uczyć dzieci radzić sobie z emocjami, które nierzadko odreagowują w Internecie?
  • Jak zachęcać rodziców do współpracy w tym obszarze?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas