Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

Korzyści

1

Poznanie przyczyn samobójstw i samookaleczeń, umiejętność ich rozpoznania.

2

Postrzeganie trudnych zachowań uczniów w pierwszej kolejności jako czynnik alarmujący, że z dzieckiem może dziać się coś złego.

3

Umiejętność reagowania, informowania i wspierania rodziców do jakich specjalistów kierować ich dziecko.

Opis

Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia to tematy, które coraz częściej pojawiają się w życiu szkoły. Wydarzenia ostatnich lat sprawiły, że kryzysy emocjonalne i zaburzenia psychiczne dotykają coraz młodszych osób – w tym również dzieci i młodzież szkolną. Szczególnie widoczny jest wzrost prób samobójczych oraz samookaleczeń wśród młodych osób. Nauczyciele to osoby spędzające z młodymi ludźmi dużo czasu, widzące je w szczególnych okolicznościach, znacząco różnych od warunków domowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieli świadomość symptomów zwiastujących próby samobójcze oraz samookaleczenia, aby w razie ich zauważenia wiedzieli, z czym mają do czynienia i mogli zaalarmować rodziców. Wczesna diagnoza i interwencja może znacząco poprawić jakość życia młodego człowieka i jego funkcjonowanie w szkole.

Program szkolenia

  • Samobójstwa i samookaleczenia – definicje, uwarunkowania społeczne, rodzinne, środowiskowe.
  • Rozpoznawanie , objawy i pochodzenie samobójstw i samookaleczeń u dzieci i młodzieży.
  • Sposoby dotarcia do ucznia autoagresywnego – praca terapeutyczna nauczyciela.
  • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia autoagresywnego. Sieć wsparcia - rodzic, nauczyciel , uczeń.
  • Gdzie szukać pomocy – procedura postępowania, instytucje wspierające.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas