Jak dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży?

Korzyści

1

zdobycie wiedzy na temat czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego

2

zdobycie informacji na temat czynników chroniących zdrowie psychiczne

3

zdobycie wiedzy na temat aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychiczbego

4

kiedy udać się do psychologa, kiedy do psychoterapeuty a kiedy do psychiatry?

5

zdobycie ciekawych materiałów dydaktycznych

Opis

Zaznajomienie się z aktami prawnymi regulującymi zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego. Poznanie czynników ryzyka rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego. Poznanie czynników chroniących. Zaznajomienie uczestników szkolenia ze sposobami budowania odporności psychicznej u dzieci i młodzieży. Zaznajomienie uczestników szkolenia z pojęciami psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Wskazanie na podobieństwa i różnice. Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Jak mu pomóc? Z czego wynikają zachowania trudne dzieci i młodzieży? Jak dokonywać interwencji w sytuacji kryzysu? 

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do tematu. Zapoznanie uczestników szkolenia z aktami prawnymi regulującymi zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego
  • Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego
  • Czynniki ochronne zdrowia psychicznego
  • Kim jest psycholog, psychoterapeuta a kim psychiatra? Podobieństwa i różnice.
  • Budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży
  • Wspieranie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży
  • Diagnozowanie sytuacji w klasie. Wpływ relacji rówieśniczych na dobrostan psychiczny.
  • Przeciwdziałania ostracyzmowi społecznemu. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?
  • Podsumowanie zagadnienia. Odpowiadanie na pytania. Zapoznanie uczestników szkolenia z przygotowanymi materiałami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas