Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Korzyści

1

Uczestnicy znają przepisy prawa determinujące obowiązki i odpowiedzialność wychowawcy z zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

2

Potrafią diagnozować stan zdrowia uczniów oraz zagrożenia ich bezpieczeństwa.

3

Wiedzą jakie działania podejmować aby wywiązać się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.

4

Potrafią w praktyce organizować oddziaływania zapobiegające sytuacjom agresji i przemocy .

5

Skutecznie modelują środowisko klasy w kierunku bezpiecznych postaw i zachowań.

Opis

Podstawową powinnością szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi na zajęciach organizowanych przez szkołę. Szczególna rolę w pracy wychowawczej i profilaktycznej spoczywa na nauczycielach pełniących funkcje wychowawcy klasy. Obowiązkiem każdego nauczyciela, także wychowawcy klasy jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie, gdy pozostają pod opieką szkoły. Niewłaściwe wywiązywanie się z tego zadania może doprowadzić do pociągnięcia wychowawcy do odpowiedzialności pracowniczej, dyscyplinarnej, karnej a także cywilnej. By tego uniknąć warto wiedzieć, jakie działania i zaniechania są zagrożone sankcjami prawnymi, a które pomogą wychowawcy zapewnić uczniom bezpieczeństwo i zatroszczyć się o ich zdrowie. Podczas szkolenia zapoznamy Państwa jak skutecznie wywiązywać się z powinności wychowawcy aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Program szkolenia

  • Obowiązki wychowawcy klasy wynikające z prawa oświatowego w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
  • Zasady współpracy wychowawcy z nauczycielami i rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów.
  • Obowiązki wychowawcy w zakresie realizacji celów i zadań szkoły - realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego - jak skutecznie to robić.
  • Przykłady niedostatecznej troski wychowawcy klasy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - czego unikać w działaniach wychowawcy.
  • Odpowiedzialność prawna wychowawcy za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia - konsekwencje prawe (sankcje) za niewywiązanie się ze swoich obowiązków.
  • Sześć zadań podstawowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów przez wychowawcę jak wskaźnik dbałości wychowawcy o bezpieczeństwo uczniów w szkole.
  • Przykłady działań naruszających zasady bezpieczeństwa uczniów - 9 przykładów czynów zagrożonych odpowiedzialnością karną wychowawcy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas