Handel ludźmi - skala zjawiska. Działania wychowawczo - profilaktyczne szkoły.

Korzyści

1

Uczestnicy poznają skalę zjawiska handlu ludźmi

2

dowiedzą się, w jaki sposób przestępcy najczęściej werbują dzieci i młodzież w celu zrobienia im krzywdy

3

poznają scenariusze lekcji, które będą mogli wykorzystać w swojej szkole

4

dowiedzą się, jak skutecznie nauczyć dzieci i młodzież bronić się przed przestępcami

Opis

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali. Jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem - po handlu bronią i narkotykami. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa i jest realnym zagrożeniem również dla naszych dzieci i młodzieży. Szkolenie, które Państwu proponujemy, to odpowiedź na Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi. Dowiecie się z niego, jak pracować i rozmawiać z najmłodszymi, aby uchronić ich przed realnym niebezpieczeństwem. 

Program szkolenia

  • Czym jest handel ludźmi – na czym polega, jaka jest obecna skala zjawiska w Polsce i na świecie? (przymus pracy, wyzysk, handel dziećmi, wykorzystywanie seksualne, żebractwo).
  • Mechanizmy ulegania wpływom – omówienie socjotechnik, dzięki którym werbuje się ludzi.
  • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o handlu ludźmi? Scenariusze lekcji – prezentacja przykładów (warsztaty, projekty, działania związane z przygotowaniami do obchodów Europejskiego dnia przeciwko handlowi ludzi)
  • Sytuacje kryzysowe – jak nauczyć młodzież bronić się przed przestępcami? Ochrona dziecka w Internecie.
  • Gdzie szukać wsparcia? Przegląd organizacji udzielających wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas