Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Korzyści

1

zdobycie informacji na temat roli aktywności fizycznej w kształtowaniu dobrostanu człowieka

2

zdobycie informacji na temat budowania zasobów

3

zdobycie wiedzy na temat skuteczności motywacji wewnętrznej

4

zaznajomienie się z fachową literaturą

5

zdobycie ciekawych materiałów dydaktycznych

Opis

Celem szkolenie jest zaznajomienie odbiorców z pojęciami dotyczącymi szeroko pojętej motywacji (motywacja autonomiczna, zewnątrzsterowna) oraz wpływu aktywności fizycznej na ogólny dobrostan człowieka. Wskazanie roli aktywności fizycznej w profilaktyce wielu chorób, takich jak nadwaga, cukrzyca, choroby układu krążenia, układu oddechowego czy nowotworów. Wskazanie roli aktywności fizycznej w kształtowaniu odporności organizmu, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie psychiczne. Wskazanie roli aktywności fizycznej w radzeniu sobie ze stresem i przeciążeniami psychicznymi. Wskazanie roli aktywności fizycznej w budowaniu pozytywnej samooceny, samodyscypliny oraz umiejętności nawiązywania relacji społecznych. Celem jest również przekazanie uczestnikom szkolenia odpowiednich narzędzi do pracy. Poszerzenie ich wiedzy merytorycznej. 

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do tematu. Potrzeba autonomii, kompetencji i więzi jako składowe motywacji autonomicznej, która służy rozbudzaniu potrzeb aktywności fizycznej.
  • Co składa się na dobrostan człowieka? Wartość elementu fizycznego w jego budowaniu. Jak kształtować nawyki sportowe u uczniów? Uprawianie sportu jako prognostyk wartościowego życia.
  • Rola motywacji w życiu człowieka. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Ukierunkowanie-Wytrwałość-Intensywność jako elementy od których zależy efekt podjętych działań.
  • Indywidualizacja podejścia do potrzeb i oczekiwań ucznia jako element niezbędny by odnieść sukces wychowawczy i edukacyjny. Podsumowanie szkolenia.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas