Uczeń z FASD - alkoholowym zespołem płodowym w szkole.

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest FASD, jakie są objawy i przyczyny

2

Uczestnicy szkolenia potrafią wspomagać ucznia z FASD

3

Uczestnicy szkolenia mają świadomość trudności z jakimi mierzą sie uczniowe z FASD w szkole

Opis

    FASD, czyli spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu, jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania niepełnosprawności rozwojowych u dzieci. Brak wczesnego rozpoznania, wsparcia oraz stabilnego, wspierającego środowiska, nieuchronnie prowadzi do powstania zaburzeń wtórnych u dzieci z FASD. Pojawiają się najczęściej jako skutek braku lub niewłaściwej opieki nad dziećmi z syndromem alkoholowym. Nie są to zaburzenia wrodzone, dlatego w niektórych przypadkach można im zapobiec, rozumiejąc i uwzględniając ograniczone możliwości dzieci. Szkoła może być pierwszym środowiskiem, w którym dzieci doświadczające trudności w uczeniu się i mające problemy z funkcjonowaniem w zespole klasowym, mogą zostać zdiagnozowane. Obecne dane świadczą o tym ,że 85 % dzieci i młodzieży ma błedną diagnozę FASD lub nie mam jej wcale z uwagi na trudności diagnostyczne. 

Program szkolenia

  • Czym jest FASD
  • Przyczyny, objawy i leczenie FASD
  • Funkcjonowanie dzieci z FASD
  • Typowe zaburzenia zachowanie dzieci z FASD - charakterystyka
  • Specyfika problemów edukacyjnych dzieci z FASD
  • Wskazówki do pracy z uczniem z FASD

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas