Obowiązki szkoły / przedszkola / placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu, uczestnicy: znają podstawowe terminy i pojęcia związane z ochroną nieletnich,

2

określają obowiązki placówki oświatowej wynikające z zapisów Ustawy

3

zaprojektują własne działania proceduralne w zakresie ochrony małoletnich

Opis

Wydarzenia ostatnich miesięcy dotyczące przypadków krzywdzenia dzieci mocno wstrząsnęły opinią publiczną. Pomimo wielu aktów prawnych i licznych instytucji działających na rzecz ochrony nieletnich, takie dramatyczne sytuacje uświadamiają nam dorosłym, iż ciągle robimy za mało w tym obszarze. Szczególnie zaś dotyczy to osób i instytucji, które na co dzień mają kontakt i nadzór nad -  częstokroć bezbronnym młodym człowiekiem. Stąd nie dziwią kolejne zmiany prawne, mające na celu uściślenie działań różnorodnych instytucji i ich współpracę, tak aby żadnemu dziecku nie groziła  krzywda – czy to ze strony rówieśników, czy też dorosłych.

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież spędzają wiele godzin każdego dnia. Jest też miejscem, w którym pracują specjaliści – pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.  Stąd też to szkoła winna być miejsce bezpiecznym – w każdym zakresie. Ale też miejscem, w którym w razie stwierdzenia faktu krzywdzenia dziecka, zostaną podjęte właściwe i skutecznie działania.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, pozwoli zaplanować szkolenie działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawa.

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia i terminologia z obszaru ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 • Analiza zapisów prawnych w znowelizowanej Ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Omówienie obowiązków placówki oświatowej wynikających z zapisów prawnych.
 • Zadania nauczycieli, specjalistów oraz zakres współpracy z instytucjami zewnętrznymi w obszarze ochrony małoletnich.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia o krzywdzenie małoletniego – działania w oparciu o procedury.
 • Analiza przykładowych procedur z zakresu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 • Działania praktyczne:
 • jak rozpoznać dziecko krzywdzone,
 • skutki dorastania w przemocowym środowisku dla rozwoju dziecka,
 • zasady prowadzenia rozmowy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań interwencyjnych,
 • ocena skutków i efektów podjętych działań.
 • Procedura Niebieskiej Karty i inna dotychczas obowiązująca dokumentacja szkolna a aktualne rozwiązania prawne – co i jak należy zmodyfikować i uzupełnić.
 • Pytania do wykładowcy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas