Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

Korzyści

1

Umiejętność dokonania oceny szkolnych wyników kształcenia

2

Znajomość podstawowych pojęć i procedury pomiaru dydaktycznego

3

Umiejętność dokonania analizy statystycznej i jakościowej sprawdzianu, testu czy egzaminu zewnętrznego

Opis

Przepisy prawa oświatowego nakładają na szkoły, nauczycieli i dyrektorów realizację nowej podstawy programowej, ale również i nowe obowiązki, wynikające z aktualnych przepisów. Wprowadzenie nowej reformy oświaty sprawiło ,iż wielu nauczycieli znalazło się w nowej rzeczywistości zawodowej. Do podstawowych zadań szkoły należy dbałość o właściwą efektywność kształcenia uczniów. Aby ten proces mógł zaistnieć grono pedagogiczne musi posiąść umiejętność analizy i interpretacji wyników nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanych w szkole sprawdzianów, testów kompetencji, egzaminów próbnych, czy wreszcie egzaminów zewnętrznych. Szkolenie zapozna nauczycieli z narzędziami i technikami pracy, które sprawią ,że będą oni potrafili taką analizę i interpretację dokonać .

Program szkolenia

  • Ocena szkolnych wyników kształcenia
  • Pomiar dydaktyczny
  • Taksonomia celów kształcenia
  • Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych
  • Skala staninowa i znaczenie treściowe wyniku egzaminu zewnętrznego
  • Edukacyjna Wartość Dodana

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas