Wdrażanie systemu Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego

Korzyści

1

Wzrost satysfakcji uczniów z oferowanych przez placówkę usług edukacyjnych.

2

Poprawa wyników nauczania.

3

Skuteczne wykorzystanie umiejętności kadry pracowniczej.

4

Lepsze relacje między nauczycielami a uczniami.

Opis

Przygotowanie placówki oświatowej do wdrożenia i realizacji systemu Przyjaznej Szkoły w duchu Oceniania Kształtującego.  Instytut Kształcenia EKO-TUR przygotuje zespół liderów i będzie czuwał nad wdrożeniem Oceniania Kształtującego w szkole/placówce

Program szkolenia

  • Etapy wprowadzania Systemu Szkoły Przyjaznej Oceniania Kształtującego
  • Podstawowe założenia Oceniania Kształtującego
  • Cele lekcji
  • Kryteria Oceniania
  • Informacja zwrotna
  • Wdrażanie modelu wprowadzenia Oceniania Kształtującego w placówce

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas