Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych

Korzyści

1

Znajomość przepisów prawa dotyczącego tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych

2

Świadomość na czym polega praca metodą projektu, znajomość jej zalet i wszechstronnego zastosowania w pracy z uczniami

3

Umiejętność napisania ciekawych projektów edukacyjnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

4

Znajomość rodzajów innowacji oraz jej struktury.

Opis

Zgodnie z nową podstawą programową, rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, nauczyciel w swojej pracy powinien wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe. 
Niewątpliwie praca metodą projektu i programy innowacyjne opowiadają tym wymogom.

Program szkolenia

  • Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
  • Innowacja i eksperyment w świetle rozporządzenia MEN
  • Projekt jako skuteczna metoda edukacji.
  • Projekt w prawie oświatowym, aktualne regulacje prawne.
  • Etapy pracy metodą projektu na wybranym przykładzie projektu badawczego
  • Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego.
  • Ćwiczenie dla rady pedagogicznej.
  • Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu.
  • Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas