Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa.

Korzyści

1

Uczestnik po szkoleniu zna przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole, wie, na czym polega edukacja cudzoziemców.

2

Uczestnik zostaje zapoznany z organizacją nauki osób niebędących obywatelami polskimi.

3

Uczestnik po szkoleniu umie pracować z uczniem cudzoziemskim.

Opis


Przed współczesną szkołą staje coraz więcej wyzwań .Musi się ona mierzyć z otaczającą ją rzeczywistością. Musi być przygotowana na przybywające do Polski dzieci cudzoziemskie, które w nowych dla siebie okolicznościach będą kontynuowały naukę. Aby sprostać tym wyzwaniom należy odpowiednio się do nich przygotować. Poznać przepisy prawa oświatowego, przygotować organizację zajęć, umieć przeprowadzić odpowiednią diagnozę i dostosować do niej system nauki

Program szkolenia

  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące dzieci cudzoziemskich.
  • Zasady organizacji nauki osób niebędących obywatelami polskimi opracowane przez Biuro Edukacji.
  • Zadania szkoły przyjmującej dzieci cudzoziemskie.
  • Rola szkoły w równym traktowaniu dzieci cudzoziemskich.
  • Diagnoza dziecka cudzoziemskiego.
  • Specyficzne trudności występujące u dzieci uchodźców
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego.
  • Instytucje wspierające polską szkołę w kwestii edukacji cudzoziemców.
  • Zajęcia warsztatowe, opracowanie i analiza dokumentacji szkolnej potrzebnej do pracy z dzieckiem cudzoziemskim.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas