Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami

Korzyści

1

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia mające na celu poprawienie komunikacji interpersonalnej.

2

Przedstawienie genezy najczęściej występujących sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

3

Wsparcie asertywności nauczycieli.

Opis

Współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. Niestety coraz częściej współpraca z rodzicami nie układa się dobrze  zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, zmieniają się oczekiwania obu stron. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia pozwalające na jak najskuteczniejszą komunikację z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Program szkolenia

  • Trudne rozmowy z rodzicami – typy, cechy, geneza.
  • Komunikacja interpersonalna: ekspresja, sztuka słuchania, autoprezentacja.
  • Typy osobowości a komunikacja.
  • Asertywność.
  • Mediacje i negocjacje.
  • Sytuacje konfliktowe – sztuka konstruktywnej konfrontacji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas