Ocenianie Kształtujące

Korzyści

1

Wprowadzenie do metody Oceniania Kształtującego.

2

Poznanie głównych założeń i elementów Oceniania Kształtującego.

3

Umiejętność stosowania elementów Oceniania Kształtującego w praktyce.

Opis

Nauczyciele coraz częściej zauważają ograniczenia systemu oceniania sumującego –  stopnie nie działają motywująco, nie mają wartości wychowawczej i edukacyjnej, często nie pozwalają na w pełni sprawiedliwe ocenienie pracy ucznia. Ocenianie Kształtujące oferuje nauczycielom realną i praktyczną alternatywę, lub uzupełnienie, dla stopni.

Program szkolenia

  • Czym jest ocenianie kształtujące?. Ocenianie kształtujące a sumujące.
  • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się
  • Kryteria oceniania
  • Pytania kluczowe
  • Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia
  • Ocena koleżeńska
  • Korzyści ze stosowania oceniania kształtującego
  • Bariery utrudniające stosowanie oceniania kształtującego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas