Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

Korzyści

1

Poznanie rodzajów motywacji i mechanizmów rządzących motywacją.

2

Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

3

Rozszerzenie wachlarza narzędzi pozwalających na indywidualizację procesu nauczania oraz motywowanie uczniów do pracy.

Opis

Motywacja uczniów do pracy stanowi odwieczny problem nauczycieli i rodziców. Co zrobić, aby uczniom chciało się chcieć? Jakie narzędzia mają nauczyciele, aby uczniów zaktywizować? Niniejsze szkolenie ma na celu wykazać potencjał informacji zwrotnej  jednego z elementów Oceniania Kształtującego, ale też podstawowego narzędzia komunikacji  w zwiększaniu zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny poprzez budowanie indywidualnej relacji z nauczycielem, zwiększanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny oraz konstruktywne wskazywanie kierunków rozwoju.

Program szkolenia

  • Motywacja: rodzaje, elementy, czynniki regulujące proces motywacji.
  • Informacja zwrotna: definicja, elementy, rodzaje.
  • Informacja zwrotna jako narzędzie motywowania uczniów: co i jak powiedzieć, aby uczniom chciało się chcieć?
  • Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej: kiedy, ile, w jaki sposób.
  • Przyjmowanie informacji zwrotnej od uczniów jako czynnik motywujący, zwiększający zaangażowanie oraz odpowiedzialność uczniów za proces edukacyjny.
  • Trudności z przekazywaniem/przyjmowaniem informacji zwrotnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas