Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany

Korzyści

1

Znajomość podstawy prawnej wprowadzanych zmian w zakresie kształcenia branżowego.

2

Znajomość i rozumienie zasad organizacji warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego.

3

Wiedza, jak dobrze metodycznie poprowadzić zajęcia z uczniami.

4

Znajomość aktywizujących metod nauczania.

5

Znajomość zasad oceniania, roli informacji zwrotnej i ich motywującego wpływu na efekty uczenia się.

6

Umiejętność indywidualizować proces kształcenia w szkole branżowej.

Opis

Od wielu lat kształcenie zawodowe stanowi obszar edukacji intensywnie poszukującej rozwiązań w celu zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie oraz zwiększenia zainteresowania pracodawców podejmowaniem współpracy ze szkołami. Poniższe materiały oraz treści podane podczas szkolenia mają za zadanie przybliżenie proponowanych zmian dotyczących kształcenia zawodowego, przedstawienie konkretnych rozwiązań, które będą wdrażane od 1 września 2019 r. a przede wszystkim przygotowanie nauczycieli do stosowania w procesie lekcyjnym aktywizujących metod nauczania

Program szkolenia

  • Idea nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.
  • Podstawy prawne określające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz proponowane zmiany.
  • Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
  • Metoda tekstu przewodniego.
  • Metody twórczego rozwiązywania problemów.
  • Metody zarządzania informacją i stosowania wiedzy w praktyce.
  • Ocenianie i jego motywujący wpływ na efekty uczenia się rola informacji zwrotnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas