Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia znają podstawy prawne dotyczące działań zespołowych ( podstawa programowa, rozp. w sprawie wymagań państwa, rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli).

2

Znają i rozumieją terminy : korelacja, integracja, holizm edukacyjny.

3

Wiedzą, jak właściwie korelować treści programów nauczania - znają aktywizujące metody nauczania i potrafią je stosować na lekcji.

4

Znają zasady oceniania, rolę informacji zwrotnej i ich motywujący wpływ na efekty uczenia się - Potrafią planować wspólne całościowe działania edukacyjne - w tym projekt edukacyjny.

Opis

Od wielu lat kształcenie uczniów opiera się na realizacji treści wynikających z podstawy programowej głównie na bazie danego przedmiotu. Skuteczne nauczanie wymaga jednak, by zdobywana wiedza przeradzała się nie tylko w umiejętności narzędziowe ale przede wszystkim w kompetencje kluczowe. Poniższe materiały oraz treści podane podczas szkolenia mają za zadanie przybliżenie terminów : korelacja, integracja, holizm w edukacji; przygotowanie nauczycieli do współpracy w planowaniu i realizowaniu skutecznej edukacji , stosowania w procesie lekcyjnym strategii dydaktycznych oraz sposobów korelacji i merytorycznego wiązania treści z różnych przedmiotów.

Program szkolenia

  • Idea nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i miejsce kompetencji kluczowych.
  • Podstawy prawne określające zasadność korelacji międzyprzedmiotowych i współpracy nauczycieli.
  • Integracja, korelacja, holizm w edukacji.
  • Ocenianie i jego motywujący wpływ na efekty uczenia się rola informacji zwrotnej.
  • Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu skutecznej edukacji działania systemowe
  • Integracja w praktyce szkolnej - przykłady

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas