Konstruowanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Program szkolenia

  • Organizacja pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego
  • Adresaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rodzaj niezbędnego wsparcia
  • Obowiązki nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – działania zespołowe
  • Etapy pracy w zakresie konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  • Bieżące wsparcie ucznia z różnorodnymi trudnościami – obszary dostosowań

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas