Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.

Korzyści

1

Znajomość przepisów umożliwiających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

2

Rozumienie znaczenia Kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie i podstawie programowej

3

Poznanie zasad organizacji procesu innowacyjnego na lekcji

4

umiejętność organizowania zajęć wspierających kreatywność ucznia i jego samodzielność

5

Umiejętność zaplanowania procesu innowacyjnego w szkole

Opis

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) wprowadza się następujące zmiany: Art. 28b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i wspiera prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty,co oznacza, że istotnym zagadnieniem w pracy każdego nauczyciela, będzie taka realizacja podstawy programowej , która pozwoli na właściwe i efektywne nauczanie polegające na obserwowaniu innych, interakcji, dyskusji, współpracy oraz korzystania z narzędzi informatycznych. Wdrażanie zmian w kształceniu branżowym, które jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 obliguje szkoły do odejścia od nauczania tradycyjnego, dlatego szkolenie ma przygotować nauczycieli i kardę zarządzającą szkół do skutecznego nauczania z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych, ktore powinny się stać integralnym elementem działalności każdej szkoły

Program szkolenia

  • Podstawy prawne organizacji i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w szkole.
  • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie i w podstawie programowej; europejskie ramy odniesienia, podstawy wdrażania innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań
  • Działania szkoły rozwijające kreatywność, samodzielność i innowacyjność
  • Nowa rola nauczyciela i ucznia szkoły branżowej
  • Profesjonalizm w pracy nauczyciela

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas