Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia znają przepisy prawa dotyczące oceniania.

2

Uczestnicy szkolenia potrafią konstruować wewnątrzszkolne ocenianie uczniów zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi potrzebami szkoły.

3

Uczestnicy szkolenia potrafią konstruować ocenianie przedmiotowe zgodnie z potrzebami uczniów, szkoły i wymogami podstawy programowej.

Opis

Szkolenie odpowiada na pytania: jak dostosować zapisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz przedmiotowego systemu oceniania do aktualnych przepisów prawa a jednocześnie sprawić, by odpowiadały potrzebom szkoły i uczniów? Jak dostosować przedmiotowy system oceniania do wymogów podstawy programowej?

Program szkolenia

  • Prawny aspekt oceniania ucznia przepisy prawa i regulacje wewnątrzszkolne
  • Sposoby i zasady oceniania ucznia z uwzględnieniem potrzeb szkoły zasady tworzenia oceniania wewnątrzszkolnego
  • Podstawa programowa a przedmiotowy system oceniania ucznia zasady tworzenia PSO
  • Pozytywne wzmacnianie a wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jak oceną wpływać na efektywny rozwój uczniów?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas