Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

Korzyści

1

Zapoznanie nauczycieli z filozofią metody prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

2

Umiejętność wykorzystania metody w praktyce przedszkolnej.

3

Praca warsztatowa w oparciu o koncepcję dziecięcej matematyki

Opis

Uczestnicy zostaną zapoznani z metodą Dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Poznają założenia teoretyczne, jak również w formie warsztatowej poznają główne grupy zabaw, gier i innych aktywności w obszarze dziecięcej matematyki.

Program szkolenia

 • Główne grzechy przedszkolnej edukacji matematycznej.
 • Trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności matematycznych.
 • O mankamentach niektórych metod nauczania.
 • Charakterystyka intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci.
 • Jak wspomagać rozwój umysłowy przedszkolaka?
 • Dlaczego warto naukę matematyki łączyć z intensywnym rozwojem umysłowym dzieci?
 • Założenia, cele i treści kształcenia w edukacji matematycznej prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej.
 • Założenia i cele omawianej metody.
 • Omówienie treści kształcenia wraz z komentarzem metodycznym.
 • Jak dostosować bloki programowe do możliwości rozwojowych dzieci?
 • Jak stymulować uzdolnienia matematyczne?
 • Organizacja zajęć z przedszkolakami według omawianej koncepcji.
 • Wskazówki do organizacji zajęć w przedszkolakami.
 • Osobiste doświadczenia dziecka, a przeprowadzone zajęcia.
 • Poćwiczmy - przykłady zabaw, gier i innych aktywności.
 • Dobór aktywności do wiedzy i umiejętności dziecka.
 • Przygotowanie i dobór pomocy dydaktycznych.
 • Baza zabaw, gier i innych aktywności w oparciu o koncepcję prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Jak współpracować z rodzicami, by nastąpiła korelacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w domu?
 • Efekty wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dzieci.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas