Szkoła bez stopni - przyjazną szkołą. Jak bez metody "kija i marchewki" organizować i monitorować uczenie się uczniów.

Korzyści

1

Uczestnik uporządkuje wiedzę na temat oceniania uczniów, które będzie zgodne z obowiązującym prawem.

2

Dowie się jaka jest rola i funkcje oceny oraz jak oceniać,żeby celem nauki nie były stopnie.

3

Pozna sposoby odchodzenia od stopni oraz jak monitorować realizację podstawy programowej.

4

Dowie się jak pogodzić informację zwrotną z wystawieniem stopnia na koniec roku szkolnego.

Opis

Wprowadzony ponad 100 lat temu pruski model szkoły, oparty na karach i nagrodach czyli metodzie kija i marchewki, dziś okazuje się mało skuteczny. Kiedy rozmawiamy o ocenianiu, słyszymy często, że nie możemy inaczej, że system od nas tego wymaga, że stopni domagają się rodzice i uczniowie. Dziś wiemy, że na podstawie obowiązującego nas prawa oświatowego jesteśmy zobligowani do wystawienia jednej cyfry na koniec roku. Nie jest jednak łatwo i nie da się zrezygnować ze stopni z dnia na dzień, ani też przyzwyczaić do innej formy oceniania uczniów i rodziców. Proponowane szkolenie przygotuje Państwa do tego jak krok po kroku rezygnować ze stopni, a jednocześnie skutecznie organizować i monitorować uczenie się uczniów.

Program szkolenia

  • Przepisy prawa oświatowego, a ocenianie uczniów w edukacji zdalnej i nie tylko.
  • Rola i funkcje oceny oraz jak oceniać, żeby celem nauki nie były stopnie?
  • Co zamiast stopni?
  • praca z celami i kryteriami sukcesu,
  • informacja zwrotna- sposoby jej formułowania i przekazywania,
  • refleksja uczniowska- samoocena
  • ocena koleżeńska
  • Jak monitorować uczenie się uczniów?
  • Skąd wziąć cyfrę na koniec roku szkolnego czyli o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas